ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
300
ปีนี้
1,646
ปีที่แล้ว
1,520
ทั้งหมด
3,166
ไอพี ของคุณ
54.198.158.24
ประวัติความเป็นมา
   เดิมเป็นตำบลที่รวมกับตำบลแม่นาจาง ต่อมาประมาณวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ได้แยกตำบลขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาป่าแก่ หมู่ที่ 4 บ้านฟักทอง และหมู่ ที่ 5 บ้านแม่ลายไหม

พื้นที่
    พื้นที่ทำกินเป็นภูเขาสูง ฝนตกชุก การคมนาคมยากลำบาก ประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ      ติดกับ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้         ติดกับ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ
อาชีพหลักคือ ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค
   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 534 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.43 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง
   ใช้ถนนสายแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน จากเมืองแม่ฮ่องสอนผ่านอำเภอขุนยวม เข้าเขตอำเภอแม่ลาน้อย แยกเลี้ยวซ้ายบ้านแม่โถ เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านแม่โถกลาง ผ่านบ้านห้วยผึ้ง ผ่านดอยเจ็ดล้านถึงเขตตำบลแม่ลาน้อย

ผลิตภัณฑ์
  ผ้าทอ