การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ดีเซล แบบมี ๔ ประตู โฟล์วีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 22 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ