การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รหัส มส.ถ 9-0002 สายทางบ้านห้วยผึ้งใหม่-บ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่1 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 555 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ