การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ประกาศราคากลาง อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ดีเซล แบบมี ๔ ประตู โฟล์วีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 31 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ