การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 07 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 190 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ