การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

LPA ประจำปี 2565

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 13 มิถุนายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (lpa) ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย