การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าหมอกควันและการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 22 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ร่วมกับชาวบ้านดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าหมอกควันและการจัดทำ แนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้านป่าแก่ หมู่ ๔ ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน