การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 09 มิถุนายน 2565

เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ