การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 29 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ