การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 07 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ