การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เสันทางบ้านป่าแก่ใต้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 19 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 495 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ