ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
300
ปีนี้
1,646
ปีที่แล้ว
1,520
ทั้งหมด
3,166
ไอพี ของคุณ
54.198.158.24นายมนตรี ธาราจำรัสสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

นายวิชัย ตระสักกานน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายวิทยา ถาวรสิงขร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายอินทร วัฒนเลิศกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายสรพงษ์ ธาราหรรษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายดวงดี ธูปประโคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายวัชสันต์ ชวลิตกิจสถาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายบุญชัย กวีกตเวที
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสิทธิศักดิ์ กมลวุฒิเวช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5