ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2560
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
7
เดือนนี้
158
เดือนที่แล้ว
362
ปีนี้
1,006
ปีที่แล้ว
1,520
ทั้งหมด
2,526
ไอพี ของคุณ
54.166.172.33นายมนตรี ธาราจำรัสสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

นายวิชัย ตระสักกานน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายวิทยา ถาวรสิงขร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายอินทร วัฒนเลิศกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายสรพงษ์ ธาราหรรษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายดวงดี ธูปประโคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายวัชสันต์ ชวลิตกิจสถาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายบุญชัย กวีกตเวที
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายสิทธิศักดิ์ กมลวุฒิเวช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5