การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

นายอำเภอแม่ลาน้อยพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านทุ่งพระพร ตำบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 28 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันอังคาร ที่ วันอังคาร ที่ ๒๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อยและพัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย ลงพื้นที่ทุ่งคริสต์มาสตำบลขุนแม่ลาน้อยพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านทุ่งพระพรตำบลขุนแม่ลาน้อย และประชุมอบรมให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ขุนแม่ลาน้อย๒๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อยและพัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย ลงพื้นที่ทุ่งคริสต์มาสตำบลขุนแม่ลาน้อยพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านทุ่งพระพรตำบลขุนแม่ลาน้อย และประชุมอบรมให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ขุนแม่ลาน้อย