การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงการบ้านมั่นคงชนบท

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 28 เมษายน 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วัน อังคาร วัน อังคาร ที่ ๒๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยร้อยตรีสะหวิจารณ์ เรืองเดชฤทธิไกร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกอบต. ปลัดและ ผู้นำชุมชน ร่วมหารือกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่(พิเศษ)แก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ที่ ๒๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยร้อยตรีสะหวิจารณ์ เรืองเดชฤทธิไกร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกอบต. ปลัดและ ผู้นำชุมชน ร่วมหารือกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่(พิเศษ)แก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย