การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลขุนแม่ลาน้อย โดยประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. (กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 1 )ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย